Program mandag 8. juni

Rammeprogram

10:00 - Registrering og kaffe

11:00 - Åpning

11:30 - Åpningsforedrag

12:15 - Lunsj

13:15 - Papersesjoner 1

14:45 - Pause

15:00 - Papersesjoner 2

16:00 - Kaffepause

16:30 - Foredrag i plenum

17:15 - Pause

17:30 - Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

18:30 - Slutt

19:30 - Konferansemiddag

Programmet vil bli oppdatert i september