Foredragsholdere

Per Koren Solvang

Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved OsloMet. Som forsker har han undersøkt funksjonshemming og rehabilitering både som individuell utviklingsprosess, som organisering av profesjonelt arbeid og som kulturelt og politisk samfunnsområde. Annerledeshet og normalitet har vært en viktige ledetråder. Våren 2019 ga Solvang ut boken (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting.


Stina Rebecca Hirsti

Stina Rebecca Hirsti er dannet vernepleier, har en Ph.d.-grad i sosiologi og har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved UIT – Norges Arktiske Universitet. Hun er nå ansatt som fagsjef i Humana AB Helse og omsorg med hovedansvar for sikring av kvalitet og faglig forsvarlighet. Dette inkluderer å utvikle og implementere faglige rutiner, initiere utviklingsprosjekter og lede arbeidsprosesser knyttet til dette. I sin forskning er hun særlig opptatt av utøvelsen av helse- og omsorgstjenester, herunder faglig forsvarlighet, selvbestemmelse, ivaretakelse av kulturell tilhørighet og tvang/ makt-perspektivet.

Stina Rebecca vil i sitt foredrag på konferansen ha fokus på tjenesteyternes håndtering av identitetsarbeid på vegne av tjenestemottakerne.


Tom Shakespeare

Tom Shakespeare trained in sociology at Cambridge University, and then worked at several UK Universities before spending five years at WHO. Since then, he worked at UEA Medical School before ending up at London School of Hygiene and Tropical Medicine, where he is professor of disability research.  His books include Disability Rights and Wrongs, and the Sexual Politics of Disability. He has been involved in the disability movement for three decades and he is a regular contributor to BBC Radio.


Paneldeltakere

Berit Vegheim

Berit Vegheim er utdannet kriminolog fra Universitet i Oslo og har etterutdanning innen menneskerettigheter og sivile og politiske rettigheter, spesielt FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, CRPD. Berit har siden 2002 jobbet som leder for Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Berit holder undervisning, kursing og innledninger i mange temaer knyttet til diskriminering og menneskerettigheter ved høyere læresteder, i organisasjoner, offentlige etater, politi osv. Hun deltar også i internasjonale prosjekter og fora om hatkriminalitet mot funksjonshemmede. Berit var medlem av Manneråkutvalget, som utredet NOU 2001:22 Fra bruker til borger. En utredning om strategier og virkemidler for å fremme likestilling av funksjonshemmede.


Inger Marie Lid

Inger Marie Lid er teolog og professor i tverrfaglig folkehelse og rehabilitering ved VID vitenskapelige høyskole, tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling. Lid er særlig interessert i å forstå medborgerskap som relasjonell praksis, og har i sin forskning og undervisning utforsket bidrag fra normativ teori innen tverrfaglig funksjonshemmingsforskning. Lid har de siste årene vært opptatt av samproduksjon av kunnskap i forskning og forskningsetiske aspekter ved slike forskningspraksiser. Vinteren 2020 ga Lid ut boken Universell utforming og samfunnsdeltakelse. Lid er også ansvarlig redaktør for Scandinavian Journal of Disability Research ( SJDR)


Johans Tveit Sandvin

Johans Tveit Sandvin er professor i sosiologi ved Nord Universitet. Han har publisert bredt innenfor områdene sosialpolitikk og forskning om funksjonshemming, medborgerskap og deltakelse. Han har vært leder av Statens Råd for Funksjonshemming, vært Norges representant i Academic Network on European Disability Experts (ANED) og medlem av Likestillings og diskrimineringsnemnda.


Per Koren Solvang - se over.

Sist endret: .