Program

Mandag den 8. juni

10:00 - Registrering og kaffe

11:00 - Åpning

11:30 - Er det virkelig normalitet vi vil ha? v/professor  Per Koren Solvang, OsloMet

12:15 - Lunsj

13:15 - Papersesjoner 1

14:45 - Pause

15:00 - Papersesjoner 2

16:00 - Kaffepause

16:30 - Gáktí – eller ikke? Konstruksjon og iscenesettelse av den andres identitet. Foredrag ved "ny lovende forsker" v/Ph.d.  Stina Rebecca Hirsti, UiT - Norges Arktiske Universitetet

17:00 - Pause

17:15 - Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

18:15 - Slutt

19:30 - Konferansemiddag 

Tirsdag 9. juni

08:30 - Papersesjoner 3

10:00 - Postersesjon og kaffepause

11:00 - Papersesjoner 4

12:30 - Lunsj

13:30 - Foredrag v/professor  Tom Shakespeare, London School of Hygiene and Tropical Medicine       

14:15 - Panel: Normalitet og annerledeshet – forskning, forståelser og hverdagsliv
Deltakere:

  • professor Per Koren Solvang, Professor ved Oslo Met
  • professor Inger Marie Lid, Vid vitenskapelige høgskole
  • Berit Vegheim, leder av Stopp Diskrimineringen

15:10 - Avslutning

15:15 - Slutt    

Hotell

Scandic Havet Hotel, Bodø

Konferansehotellet Scandic Havet i Bodø.