Program

Mandag den 7. juni

09:00 - Åpning

09:15 - Er det virkelig normalitet vi vil ha? v/professor  Per Koren Solvang, OsloMet

09:45 - Postersesjon

10:25 - Pause

10:40 -  Papersesjon 1A - E

12:00 - Lunsj

12:45 -  Papersesjoner 2A - E

13:45 - Kort pause

13:55 -  Papersesjoner 3A - D

14:55 - Pause

15:20 - Gáktí – eller ikke? Konstruksjon og iscenesettelse av den andres identitet. Foredrag ved "ny lovende forsker" v/Ph.d.  Stina Rebecca Hirsti, UiT - Norges Arktiske Universitetet

15:50 - Pause

16:00 - Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

19:00 - NNFF Nettverksevent

Tirsdag 8. juni

08:30 - Papersesjoner 4A - E 

09:50 - Kort pause

10:00 - Papersesjoner 5A - E (med forbehold om endringer)

10:40 - Pause

11:10 -  Papersesjoner 6A - E

12:10 - Lunsj

13:00 - Panel: Normalitet og annerledeshet – forskning, forståelser og hverdagsliv

Deltakere:

  • professor Per Koren Solvang, Professor ved Oslo Met
  • professor Inger Marie Lid, Vid vitenskapelige høgskole
  • Berit Vegheim, leder av Stopp Diskrimineringen
  • professor Johans Tveit Sandvin, Nord Universitetet

14:00 - A society for all?  Disability rights, independent living, and the ethic of care  by Professor  Tom Shakespeare, London School of Hygiene and Tropical Medicine       

14:45 - Avslutning

14:50 - Slutt