Program

Mandag den 7. juni

10:00 - Registrering og kaffe

11:00 - Åpning

11:30 - Er det virkelig normalitet vi vil ha? v/professor  Per Koren Solvang, OsloMet

12:15 - Lunsj

13:15 - Papersesjoner 1 (med forbehold om endringer)

14:45 - Pause

15:00 - Papersesjoner 2 (med forbehold om endringer)

16:00 - Kaffepause

16:30 - Gáktí – eller ikke? Konstruksjon og iscenesettelse av den andres identitet. Foredrag ved "ny lovende forsker" v/Ph.d.  Stina Rebecca Hirsti, UiT - Norges Arktiske Universitetet

17:00 - Pause

17:15 - Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming

18:15 - Slutt

19:30 - Konferansemiddag på Jektefartsmuseet

Tirsdag 8. juni

08:30 - Papersesjoner 3 (med forbehold om endringer)

10:00 - Postersesjon og kaffepause

11:00 - Papersesjoner 4 (med forbehold om endringer)

12:30 - Lunsj

13:30 - A society for all?  Disability rights, independent living, and the ethic of care  v/professor  Tom Shakespeare, London School of Hygiene and Tropical Medicine       

14:15 - Panel: Normalitet og annerledeshet – forskning, forståelser og hverdagsliv
Deltakere:

  • professor Per Koren Solvang, Professor ved Oslo Met
  • professor Inger Marie Lid, Vid vitenskapelige høgskole
  • Berit Vegheim, leder av Stopp Diskrimineringen
  • professor Johans Tveit Sandvin, Nord Universitetet

15:10 - Avslutning

15:15 - Slutt    

Hotell

Scandic Havet Hotel, Bodø

Konferansehotellet Scandic Havet i Bodø.