Praktisk info

Overnatting

Hotell

Scandic Havet Hotel, Bodø

Vi har reservert rom på konferansehotellet Scandic Havet Hotel. Registrering av overnatting skjer via påmeldingsskjemaet (vil åpne november 2019). Pris for overnatting er kr. 1.390 for enkeltrom med frokost.

 Pris pr. person i dobbeltrom er 745. For tilknyttingsdøgn søndag 7/6 er prisene 1290 for enkeltrom og 695 pr. person i dobbeltrom. Betaling skjer direkte til hotellet ved utsjekking.

Middag 

Konferansemiddagen den 8. juni vil foregå på konferansehotellet.

Påmelding

Påmelding til konferansen åpner i slutten av oktober.

Viktige datoer i 2020

 • Frist for innsending av abstracts: 18/2
 • Svar på vurdering av abstracts: 9/3
 • Frist for påmelding: 2/4
 • Gjennomføring: 8-9/6

Arrangør

Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Medarrangører er Bufdir og Statped.

Programkomité:

 • Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder av programkomiteen)
 • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
 • Seniorrådgiver Sidsel Holiman, Statped FoU
 • Avdelingsdirektør Lise Kristoffersen, Statped FoU
 • Synne Lerhol (tidligere leder av Unge funksjonshemmede)
 • Forskningsleder Terje Olsen, Fafo
 • Seniorrådgiver Karen Sofie Pettersen, Bufdir
 • Stipendiat Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet

Teknisk arrangør:

Senter for livslang læring,  Høgskolen i Innlandet

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder Per Eriksson, Senter for livslang læring
Epost:  per.eriksson@inn.no