Praktisk info

Overnatting

Hotell

Scandic Havet Hotel, Bodø

Vi har reservert rom på konferansehotellet Scandic Havet Hotel

Pris for overnatting er kr. 1.290 for enkeltrom med frokost. Pris pr. person i dobbeltrom er 695. Disse prisene gjelder også for tilknyttingsdøgn søndag 6/6. Registrering av overnatting skjer via påmeldingsskjemaet og betaling skjer direkte til hotellet ved utsjekking.

Middag 

Sted for konferansemiddag er ikke besluttet. Pris er 700 kr og påmelding skjer ved registrering.

Priser (early bird)

Konferanseavgift: 2.800
Ledsagerpris: 1.690
Middag: 700
25% mva er inkludert i prisene over.

Etter påmeldingsfristen den 2. april øker konferanseavgiften med 500 kr (gjelder ikke ledsagere). Dersom det blir besluttet å kjøre konferansen digitalt vil det meste av konferanseavgiften bli refundert etter konferansen.

Påmelding

Påmelding til konferansen skjer via konferansens nettbaserte påmeldingsskjema  her. MERK: Når du er registrert, vil du motta en bekreftelse til den e-postadressen du registrerte. Dersom du ikke mottar bekreftelse, er ikke din registrering fullstendig. Betaling skjer direkte ved påmelding via Visa/Mastercard eller Vipps. Frist for påmelding til "early bird" priser er 2. april.

Avmeldingsbetingelser

Alle avmeldinger må skje skriftlig til  per.eriksson@inn.no  senest 21. mai. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 500.-. Ved senere avmelding og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet. Ved en eventuell avlysning av konferansen fra arrangør side vil innbetalt konferanseavgift i sin helhet bli refundert.

 

Viktige datoer i 2021

 • Frist for innsending av nytt eller revidert abstracts: 18/2
 • Svar på vurdering av abstracts: 9/3
 • Frist for påmelding: 2/4
 • Gjennomføring: 7. - 8. juni

Arrangør

Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Medarrangører er Bufdir og Statped. Regionale samarbeidspartnere er Nord Universitetet, Nordlandsforskning og UiT - Norges Arktiske Universitet. Teknisk arrangør er Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet.

Programkomité:

 • Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder av programkomiteen)
 • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
 • Seniorrådgiver Sidsel Holiman, Statped FoU
 • Avdelingsdirektør Lise Kristoffersen, Statped FoU
 • Forskningsleder Terje Olsen, Fafo
 • Seniorrådgiver Cecilie Håkonsen Sandness, Bufdir
 • Stipendiat Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder Per Eriksson, Senter for livslang læring
Epost:  per.eriksson@inn.no

Medlem i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming
NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.

Nettverket har ikke medlemsskap i tradisjonell forstand. De som ønsker å være tilknyttet nettverket melder sin interesse ved å registrere seg på siden her og vil da motta informasjon om nettverkets egen konferanse og andre nyhetsoppdateringer på området.