Logo og header til NNFF 9, forskningskonferanse

NNFF setter igjen normalitet på dagsorden tre tiår etter ideologireformen innen HVPU, en reform som tok sikte på å normalisere situasjonen for utviklingshemmede. Også mennesker med funksjonsnedsettelser generelt har erfart sterke samfunnsnormer om såkalt «ordinær deltakelse» i ulike samfunnsarenaer.Denne gang har vi valgt temaet «Den nye normaliteten og medborgerskapet».

Også i 2020 består hovedinnlederne av fagpersoner fra inn- og utland, og vil berike deltakere ved konferansen med aktuell forskning knyttet til hovedtemaet for konferansen. Vi har videreført «nye navn innen forsknings om funksjonshemming i Norge» fra konferansen i 2018 som en del av plenumsprogrammet. Som tidligere vil formen være en kombinasjon av plenum og parallelle sesjoner og personer med og uten papers ønskes velkommen til å bidra under konferansen.

Konferansen vil bli arrangert på Scandic Havet i Bodø, 8. – 9. juni 2020. Vel møtt!