Program

Tema for årets konferanse er  Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid. Program for årets Neon-dager er under utvikling og utkast til program vil bli lagt ut så snart det foreligger.