Årets PhD-dag på NEON-konferansen 2020 gir deg som doktorgradsstipendiat en mulighet til å presentere arbeidet ditt i en workshop.

Vi inviterer deg til å sende inn, presentere og få tilbakemeldinger på arbeid i forbindelse med avhandlingen din. Dette vil i hovedsak være i form av en prosjektskisse, et kapittelutkast eller et artikkelutkast. I noen tilfeller vil det også være anledning til å delta uten innsendt arbeid, men med en kort skriftlig redegjørelse og en presentasjon. Det legges opp til korte muntlige presentasjoner for tilbakemeldinger og diskusjon. Vi forutsetter aktiv deltakelse fra stipendiatene som er med, i tillegg til kommentarer fra andre forskere. I workshopen vil det bli lagt spesiell vekt på teoretiske sider ved bidragene, det større argumentet for artikkelen eller prosjektskissen og arbeidets bidrag til kunnskapsutviklingen på feltet. Tidsrammen vil avhenge av hvor mange som melder seg på workshopen. 

Artikkel, bokkapittel eller prosjektskisse sendes til Espen D. H. Olsen innen 2/11.  Det kan være prosjektskisse, artikkelutkast eller kapittelutkast. For å delta må du være registrert til PhD kurset. Pris for kurset er 1.500 og inkluderer i tillegg til programmet også lunsj og middag. Kurset gir også gratis adgang til NEON konferansen. PhD-dagen vil foregå i OsloMet sine lokaler på Pilestredet 35, men det vil også være mulig å delta digitalt. Meld deg på her.

Program - 17. november

09:00 Velkommen v/ førsteamanuensis Espen Daniel Hagen Olsen, Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
09:10 Workshop med prosjektpresentasjoner
10:30 Pause
10:50 Workshop med prosjektpresentasjoner forts.
12:10 Pause (lunsj)
13:00 "Læring i det å mislykkes" v/førsteamanuensis Ann-Mari Lofthus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
13:40 Pause
14:00 Workshop med prosjektpresentasjoner forts.
15:20 Pause
15:40 Workshop med prosjektpresentasjoner forts.
17:00 Slutt

Ansvarlige

  • Espen Daniel Hagen Olsen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
  • Guri Rosén, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
  • Asbjørn Røiseland, professor ved Handelshøyskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet