Foredragsholdere

Mats Alvesson, professor ved Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet  
Portrett Mats Alevesson
Susan Scott, førsteamanuensis ved London School of Economics    
Haldor Byrkjeflot, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO    
Anne Keagan, professor ved School of Business, University College Dublin