Call for tracks

NEON 2019: Organisasjonsformer

Vi inviterer medlemmer av NEON-nettverket til å komme med forslag til tema for parallellsesjoner til NEON-konferansen på Lillehammer.

Årets tema er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater. Vi ønsker sesjoner som dekker mangfoldet i organisering, ledelse og styring av arbeid, i privat og offentlig sektor, i store og små virksomheter, lokalt, nasjonalt og globalt. 

Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner. Vi ønsker å se på hvordan dagens organisasjoner påvirkes av ny teknologi/digitalisering, internasjonal konkurranse, reformstrategier i offentlig sektor og organisasjonsoppskrifter i vid forstand. Vi ønsker også det arbeidssosiologiske bidrag som ser på langsiktige, faste vs. mer kortsiktige og oppdragsbaserte arbeidsforhold.

Frist for forslag til tema for parallellsesjoner er onsdag 5. juni

I denne omgangen handler det om forslag til parallellsesjoner. Vi ber om følgende opplysninger:

  • Tittel på sesjonen
  • Tema: Kort beskrivelse av tema for gruppesesjonen (ca. 10 linjer med tekst)
  • Form: Paperbasert eller innlegg til debatt/diskusjon? Lansering av ny fagbok? Utveksling av paper i før konferansen, eller presentasjoner der og da?
  • Ansvarlig(e) for sesjonen: Navn, stilling, kontaktinformasjon*
  • Publisering og formidling: Foreligger det planer om publisering i etter konferansen, eller eventuelle andre formidlingstiltak?

Forslag til tema sendes som e-post til: per.eriksson@inn.no

Merk e-posten med «NEON-forslag». I løpet av juni vil konferansekomiteen gå gjennom alle forslag, og forslagsstillerne vil bli kontaktet.