Forskningsrådets logo

Neon - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge – har som formål å styrke organisasjonsforskningen i Norge og synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende organisasjonsforskning.

Neon-dagene er nettverkets årlige konferanse. Konferansen skal bidra til at det skjer utveksling av forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver med organisasjonsforskning, samt bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsfeltet. Her skapes møteplasser som også kan legge til rette for felles prosjekter. Neon-dagene i 2019 har organisasjonsformer som hovedtema og arrangeres på Lillehammer, 26. – 28. november.

Call for papers

Registrer forslag til papers før utvidet frist den 19. september