Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar inviterer til

Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, på Hamar den 24. og 25. oktober 2018.

Endelig program og informasjon om påmelding blir sendt ut i begynnelsen av mai.

I første omgang er det viktig at dere setter av dagene og sender denne mailen videre til andre aktuelle deltakere ved institusjonene

Vi gleder oss til å arrangere konferansen her på Hamar og arbeider nå for å få til et godt program med dagsaktuelle og relevante temaer.