Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

 

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar inviterer til Nasjonal konferanse om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, på Hamar den 24. og 25. oktober 2018.

 

I år er Høgskolen i Innlandet vertskap for den nasjonale konferansen om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Konferansen finner sted i auditorium 1 på Campus Hamar 24. og 25. oktober 2018, og er et faglig møtested for personer som jobber med skikkethetsvurdering og skikkethetssaker i universitets- og høyskolesektoren.  Hovedtemaene ved årets konferanse er:

  • Rus og psykisk helse
  • Sosiale medier og skikkethet
  • Løpende skikkethetsvurdering