Program

Foreløpig program

Møteleder: Silje Kampesæter

Mandag 20. april

11:00 Lunsj og registrering 
12:00 Velkommen
12:10 Åpningsforedrag om nasjonal beredskap og hverdagsberedskap
12:30 Break
12:15 Hverdagsberedskap etter 22. juli
Hvordan har nærpolitireformen påvirket beredskapen i Norge? 
v/førsteamanuensis Vanja Lundgren Sørli, Politihøgskolen
12:50 Samhandling og kriser –  beredskap i normalsituasjonen 
  110, 112 og 113 i diskusjon om hverdagsberedskap i Agder: Når en hendelse skjer - har jeg ressurser til å sende?
13.40 Pause
14:00 Radikalisering og ekstremisme
14:05 Hvordan kan vi fange opp og motarbeide radikalisering? Hvordan fanger vi opp og møter de som er utsatte? 
v/ daglig leder Omar Sadiq, Plattform – Norsk Institutt for Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
14:40 Om INCEL-bevegelsen v/skribent  Lasse Josephsen
15:00 Trender i høyreekstrem vold og terrorisme v/professor Tore Bjørgo, Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, UiO
15:30 Hvordan jobber man på nett – digitalt?
v/professor Inger Marie Sunde, Politihøgskolen 
15:50 Pause
16:10 Cyber, samhandling og beredskap – hvordan beskytter vi oss i hverdagen i stat og kommune
  Dette må alle vite om cybertrusler i dag
v/ Roar Thon fagdirektør sikkerhetskultur NSM 
16:30 Cyber og Forsvaret
16:50 Samfunnssikkerhetens hus i Bergen, beredskapssjef Ivar Lunde, Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
17:10 Q & A (slutt 17.20)
19:30 Konferansemiddag - Scandic Elgstua (se egen påmelding)

Tirsdag 21. april

09:00 Heritage protection – implications on every day protection.
By Dr Emma Cunliffe, Research Associate, Cultural Property Protection and Peace Secretary, UK Blue Shield 
09:30 "Forbereder vi oss på riktig krig?", med et blikk på både cyber, hybrid, og nordområdene v/oberstløytnant Tormod Heier, Forsvarets høgskole
09.50 Hvordan forebygge i og varsle i hverdagen? v/PST
10:20 Pause
10:40 Maritim sikkerhet og beredskap 
  Skipsfartsberedskap og sikkerhetstenkning; relevans for andre?
v/direktør John Hammersmark, Norges Rederiforbundet
11:00 Krisehåndtering og maritim beredskap med referanse til Helge Ingstad-ulykken
v/Flaggkommandør Rune Andersen, Sjef Marinen
11:20 Hustavika-hendelsen fra HRS-perspektiv v/redningsleder Eva Cecilie Bukaasen Øversveen, Hovedredningssentralen (HRS)
11:40 Krisehåndtering og spesialstyrkene
12:00 Q & A
12:10 Livslang læring for beredskap og samhandling.  Felles etter og videre-utdanninger for nød og beredskapsaktørene v/seksjonsleder Eirik Rosø, PHS
Helhetlig oppfølging etter kriser? Helsefaglig vinkling på kriseoppfølging v/HINN
12:40 Avslutning
13:00 Slutt/Lunsj