Foredragsholdere

Her vil vi legge ut info om bekreftede foredragsholdere til Nasjonal beredskapskonferanse 2020.

Omar Sadiq

Omar Sadiq er interkommunal rådgiver og Daglig leder i Plattform Utdannelse fra Handelshøyskolen Bi med 12 års erfaring fra sentrale lederstillinger i Næringslivet  med spesialisering innen digitalisering og utvikling. Han har jobbet 15 år som frivillig med flerkulturelle ungdom. Omar jobber i dag med tverretatlig forebygging av radikalisering og utenforskap. (KS/30 Agder kommuner, Agder Politiet og Arkivet Freds- og menneskerettighet senter) Sentral i utvikling av Plattform modellen.


Tore Bjørgo

Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling), og leder for «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold» (C REX) ved UiO. Han forsker på en rekke temaer, men har særlig konsentrert seg om politisk vold og terrorisme, høyreekstremisme og hatkriminalitet, og kriminalitetsforebygging. Han har utgitt 16 bøker, deriblant The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment (2020), Vigilantism against Migrants and Minorities (2019), Forebygging av kriminalitet (2015, engelsk utgave 2016), The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway (2016), og Strategies for Preventing Terrorism (2013, kinesisk utgave 2016).


Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. Han har tidligere jobbet i blant annet Hæren, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet. Han underviser blant annet på Høgskolen i Innlandet om krisehåndtering, og har utgitt flere bøker om norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.