Nasjonal beredskapskonferanse 2020

Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

På årets Nasjonale Beredskapskonferanse, "Beredskap i hverdagen - hvordan står det egentlig til?", tar vi et dykk ned og undersøker hvordan det virkelig står til med beredskapen i Norge. Vi inviterer til dialog, refleksjon og debatt.

For fjerde gang arrangerer Høgskolen i Innlandet (HINN), Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS) Nasjonal beredskapskonferanse. Årets konferanse arrangeres på Elverum den 20. – 21. april. 

Vi ønsker å skape en arena for debatt som både er tankevekkende og løsningsorientert. Hovedtemaene på årets konferanse er politireform og hverdagsberedskap etter 22. juli, samhandling, maritim beredskap, cyberberedskap og kritisk infrastruktur.

Målgrupper for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, brann & redning, kommunal og regional administrasjon, statsforvaltningen, industri og næringsliv, helsesektoren, frivillige organisasjoner, og studenter/fagpersoner innen beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. 

Konferansen arrangeres på Terningen Arena på Elverum 20. og 21. april (lunsj til lunsj).

Konferansemiddag arrangeres den 20. april på Scandic Elgstua, hvor det også vil være overnattingsmuligheter (kostnad dekkes av deltaker for middag og overnatting). Vel møtt!

Logo beredskapskonferansen