Erfaringslæring: Beredskapsaktørenes evne til læring av hendelser og øvelser

Fredag 6. april 2018

Sted: Gamle Logen

Konferanselokalet er åpent fra kl 0800

Konferansier: Hanne Fossum

Konferanse del 1: kl 0900 - 1200

Åpning med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen                     

0915 – 0935:   Sykehusdirektør i Bodø,  Paul Martin Strand: erfaringshåndtering og læring etter øvelser i sykehussektoren

0935 – 0955:   Per Brekke, DSB: DSBs perspektiver på erfaringshåndtering og læring etter hendelser og øvelser

0955 – 1015:   Tidligere stortingsrepresentant Knut Storberget: perspektiver på hvilke tiltak som ble gjort etterpå + følelser under hendelsen

1015 – 1035:   Kjerstin Askholt. Sysseldame Svalbard Erfaringer i overgangen fra teori til praksis. Krisehåndtering på Svalbard.

1035 – 1105:   Pause

1105 – 1125:   professor John Hollenbeck: "How to design an effective crisis management organization - what can we learn from the research on multiteam systems?"

1125 – 1200:   Panelldebatt

 

1200 – 1300:   Lunsj

Konferanse del 2: 1300 – 1500

1300 – 1320:   Eldbjørg Løwer Leder EOS-utvalget: Individets kontra samfunnets interesser - hva veier tyngst? refleksjoner rundt avveiningen mellom overvåkning og personvern i kontrollen med de hemmelige tjenester.              

1320 – 1340:   professor Eivind Smith: om samordning eller ministerstyre, om sektorprinsippet

1340 – 1400: Sjef PST Benedicte Bjørndal: PSTs rolle ansvar og myndighet i samvirkekonteksten – hvordan virksomheten legger til rette for å gjøre jobben lettere for andre beredskapsaktører og omvendt?

1400 – 1420:   TBD

1420 – 1445: Paneldebatt foredragsholdere med spørsmål/ innspill fra salen

1445 - 1500: Takk for i dag og velkommen neste år ved HINN