Program IKT-fagdagen 2021

Fredag 12. mars 2021 kl 09.15-15.00

 

09.15-09.30 Velkommen! 
Gunnhild Tomter Alstad, prodekan utdanning ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet 

9.30-10.15 Læringsreiser i lys av korona

 • Eleven i grunnskolen: Erfaringer med hjemmeskole
  Hermine Solemsli Kleppe og David Popovic, Ajer ungdomsskole
 • Lærerstudenten: Fra fysisk til digital student over natta – innsikt og læringspunkter
  Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen, MGLU 1-7
 • Læreren i grunnskolen: Å kaste seg rundt midt i en bratt læringskurve
  Ole-Anders Rønning, Ridabu skole
 • Læreren i videregående skole: Digitalt kvarter for undervisningsstøtte
  Yngve Nygaard, Hamar katedralskole
 • Læreren i høgskolen: Nasjonal dugnad i matematikk
  Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman, matematikklærer ved HINN
 • Studielederen: Alternativ praksis i koronatid
  Åshild Vassend Holm og Ann-Therese Dalbakk Nomerstad, studieprogramansvarlige GLU 1-7/5-10 ved HINN

Pause 10.15-10.30

10.30-11.00 Skole, utdanning og læring i koronaens tid – erfaringer og muligheter 
Siw Olsen Fjørtoft, SINTEF

Siden våren 2020 har vi hatt perioder der skoler har vært stengt, og mange elever og lærere har måttet jobbe hjemmefra. SINTEF har sett på hvordan den digitale hjemmeskolen har påvirket undervisning og læring, hvor de blant annet gjennomførte en spørreundersøkelse blant norske lærere våren 2020. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen løfter Fjørtoft fram lærernes erfaringer fra hjemmeskolen, og belyser både positive og negative sider ved infrastruktur, arbeidsbetingelser, læringsmiljø og profesjonsfaglig digital kompetanse.

11.00-11.30 Fagsamtale: Svarte skjermer
Fenomenet med svarte skjermer dukket opp samtidig som undervisningen ble digital, og har vært et hett samtaletema både i media og i alle nivå av utdanningssystemet.
Hvorfor oppstår det, og hvordan skal vi forholde oss til det? 
Representanter på tvers av skoler og utdanningsnivå debatterer:

 • Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen, lærerstudent MGLU 1-7
 • Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman, matematikklærer ved HINN
 • Kristine Waters, lærer og assisterende rektor ved Ajer ungdomsskole
 • Hilde Una Refsdal, lærer Storhamar videregående skole

Fagsamtalen ledes av Gaute Rydland Nilsen og Ann-Therese Dalbakk Nomerstad ved HINN.

Lunsjpause 11.30-12.00

12.00-13.15 Praksiseksempler del I (plenum)
Dyktige lærere og undervisere deler eksempler, verktøy og metoder fra egen undervisningspraksis. Bli med og bli inspirert! Overførbart til alle fag.

 • Studentsamarbeid og digital relasjonsbygging – et eksempel fra kroppsøving og idrettsfag v/ Tor Solbakken, HINN
 • Omvendt undervisning i KRLE: Videoer til undervisningsbruk v/ Vebjørn Horsfjord, HINN
 • Engasjement over skjerm v/ Kristine Waters, Ajer ungdomsskole
 • Du er en sånn gamer du! Oppstart av spillrom på Brumunddal ungdomsskole v/ Anne Carina Svendsen og Rune Pettersen
 • Kor-hortens muligheter i musikkfaget - en positiv og pragmatisk beskrivelse fra en virkelighet i utvikling v/ Thomas Caplin, HINN

Pause 13.15-13.30

13.30-14.15 Praksiseksempler del II – parallellsesjon (2 x 20 min)

13.30 Slik bruker du breakout-rooms i Teams 13.00 Digitale hjelpemidler i undervisning og vurdering
Slik kombinerer vi idet digitale med det analoge i skolehverdagen. To skogbrukslærere forteller. 
Brede Steinbakken Lauten og Simon Andersson Støa, Solør videregående skole
13.50 Slik lager du Escape-room i OneNote
Yngve Nygaard, Hamar Katedralskole
13.50 Minecraft i undervisning 
Ole-Anders Rønning, Ridabu skole
Tverrfaglige muligheter, norsk, matematikk, kunst og håndtverk, i tillegg til muligheter for sosialt samspill og samarbeidstrening. 

 

14.15-14.45 Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre? 

Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
Det har lenge vært diskusjoner knyttet til den massive innføringen av nettbrett og teknologi i norsk skole, og hvorvidt elevene egentlig lærer mer av dette.  I lys av Covid-19 og overgangen til hjemmeskole og digital undervisning gir imidlertid denne teknologibølgen et interessant perspektiv. I motsetning til mange andre land hadde vi den digitale infrastrukturen på plass. Hvordan gikk det så da lærere og elever måtte snu seg raskt og tilby digital undervisning 'over natta'? Med utgangspunkt i nyere forskning vil Blikstad-Balas både belyse hva vi vet om undervisningen elevene fikk under koronaskolen og peke fremover: Hva kan vi gjøre for at digitaliseringen av norsk skole skal gå enda bedre og virkelig ta i bruk mulighetene til læring som finnes i digitale verktøy?

14.45 Avslutning