Læring i en digital tid 2021

Årets IKT-fagdag markerer at det har gått nøyaktig et år siden skoler og studiesteder stengte, og lærere verden over måtte snu seg rundt og tilby heldigital undervisning 'over natta'. Hva har vi lært i løpet av dette året, og hva kan vi ta med oss videre?

Hjemmeundervisning og digitale klasserom - den nye normalen?

Fredag 12. mars 2021 kl 09.15-15.00

Digital fagdag på Zoom

Fagdagen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune. Målgrupper er lærerstudenter, lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen. IKT-fagdagen ønsker å sette fokus på hvordan vi kan utvikle god pedagogisk praksis med hensiktsmessig bruk av teknologi, hvordan vi kan koble teori og praksis, og samtidig være en arena for erfaringsdeling på tvers av klassetrinn, skoler og utdanningsnivå.

Utdanningsledere, lærere, studenter og elever har opplevd store omveltninger i undervisningshverdagen siden Covid-19 gjorde sitt inntog våren 2020.
12. mars 2021 er det nøyaktig et år siden skoler og studiesteder stengte, og hjemmeskole og digital undervisning på Teams og Zoom ble den nye normalen. Økt grad av nettbasert undervisning har samtidig gjort det tydelig at vi trenger en ny type kompetanse i møte med de digitale læringsarenaene. Hvordan legger vi til rette for sosialisering og relasjonsbygging digitalt? Hvordan kan vi aktivisere og engasjere elever og studenter gjennom skjerm? Fenomenet med 'svarte skjermer' har skapt engasjement både i media og i lærerkollegier, og er et av temaene vi ønsker å belyse.

Vi inviterer i år til digital IKT-fagdag og ønsker å dele erfaringer og lære av hverandre - på tvers av klassetrinn og utdanningsnivå.

Forside

Velkommen til IKT-fagdagen 2021!