Program

 Dag 1 - 1. april 

09:00 Registrering med kaffe/te - utstillingen er åpen
10:30 Digitalisering for bærekraft og kvalitet v/statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
11:00 Organisasjonsutvikling, kompetanse og teknologi v/adm. direktør Mariann Hornnes, Møller Digital AS
11:30 Hva vil Helsetilsynets styrkede rolle innebære for digitale helsetjenester? v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens helsetilsyn
12:00 Presentasjon utstillere
12:15 Lunsj
13:15 Økosystem, innovasjon og endringskompetanse i fremtidens helsetjenester. Erfaringer fra Sykehuset Østfold. v/innovasjonssjef Ingunn Olsen, Sykehuset Østfold HF
13:45 Trondheim kommunes løypemelding om Helseplattformen i Midt-Norge v/Tor Erling Evjen, Prosjektleder innføring, Helseplattformen, for kommunene i Midt-Norge
14:15 Akson – et felles løft for helsetjenesten v/lege og seniorrrådgiver Gunn Signe Jakobsen, Direktoratet for e-helse
14:45 Kaffepause og mulighet til å besøke utstillerne
15:15 Når vi målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020? v/prosjektleder innovasjon Kristin Standal, KS
15:45 Kunstig intelligens og norske helsedata v/senior prosjektleder Hilde Lovett, Teknologirådet
16:15 "I have a dream.. " v/prosjektdirektør Andreas Moan, Helse Sør-Øst
16:45 Slutt faglig program dag 1
19:00 Konferansemiddag Scandic Lillehammer Hotel

Dag 2 - 2. april 

08:30 Digitaliseringens tre ansikter: effektivisering, ekspansjon, endring v/matematiker og teknologiekspert Silvija Seres
09:10 Løypemelding for nasjonal e-helsestrategi v/direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
09:40 Kaffepause inkl. forflytning til paralleller
10:10 Parallelle sesjoner
11:05 Benstrekk
11:20 Parallelle sesjoner fortsetter
12:15 Kort pause + forflytning til plenum
12:30 Avslutningforedrag v/ubekreftet foredragsholder
13:00 Lunsj
13:50 Buss til togstasjon (korresponderer med tog til Oslo med avgang 14:15)

 Med forbehold om endringer i programmet