Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer på www.sepu.no).

Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

Ved Høgskolen i Hedmark underviser han på ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, master i tilpasset opplæring og i grunnskolelærerutdanningen. Han er også professor II ved BI der han underviser i skoleledelse.

Bakgrunn: Nordahl er utdannet allmennlærer fra Elverum lærerhøgskole, har embedsstudiet i pedagogikk og doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet i som forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring), ved ulike utdanningsinstitusjoner og i Kunnskapsdepartementet. Han har deltatt i mange utvalg knyttet til utdanningsfeltet, og er nå medlem av bl.a. Innlandsutvalget og vurderingsutvalget for A.P.Møllerfondet som fordeler midler til den danske grunnskolen.

Thomas Nordahl skal snakke om profesjonelle læringsfellesskap, kjennetegn og muligheter.        

Sist endret: .