alle logoer samlet med ny KS-logo

Her finner du en kort presentasjon av foreleserne ved årets konferanse.

 

 • Lise Iversen Kulbrandstad

  Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark o...
 • Ivar Frønes

   Ivar Frønes (dr.philos.) er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og senior...
 • Arne Tveit

  Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU. På konferansen skal han snakke om "hvordan møte adferd som...
 • May Britt Drugli

  May Britt Drugli er en norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU. Hennes forskningsområder er lærer-elev-relasjonen i barne...
 • Thomas Nordahl

  Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (se mer...
 • Ratib Lekhal

  Ratib Lekhal, som er ansatt som førsteamanuensis på BI, og er ansatt i en bi-stilling på SePU.