• Kjell Åge Gotvassli

  På konferansen skal han snakke om - Alle skal med. Om implementering av ny rammeplan og barnehagen som lærende organisasjon.
 • Einar Øverenget

  Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredagsholder som arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og...
 • Elisabeth Staksrud

   Elisabeth Staksrud er Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på ytringsfrihet...
 • Frode Thuen

  Frode Thuen er psykolog og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, foredragsholder og skriben...
 • Egil Weider Hartberg

  Egil Weider Hartberg er prosjektleder og høgskolelektor ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet.
 • Hege Nilssen

  Hege Nilssen er direktør for Direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.