Foreløpig program og påmeldingsinformasjon

Sted og dato: HINN Terningen Arena, 26. september 2019

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik, og vertskapet for den veksler mellom dem. Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom institusjonene og skape grunnlag for felles prosjekter. 

Konferanseprogrammet vil veksle mellom foredrag i plenumssesjoner og abstraktbaserte presentasjoner i parallellsesjoner. Presentasjon av prosjekter i ulike faser i parallellsesjoner og som postere utgjør en stor og viktig del av programmet.
Det vil også være utdeling av forskningspriser for årets beste vitenskapelige publikasjoner 2018 under konferansen. Konferansen inngår som en del av Forskningsdagene 2019.

Foreløpig program

Endelig og oppdatert program vil bli publisert her på konferansens nettside: Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialvitenskap 2019. 

Følgende tre plenumsforedrag inngår i programmet:

  • «Gaming for better health: Using virtual reality immersive game experiences in treatment»
    Førsteamanuensis Sophie Mobbs, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, Høgskolen i Innlandet
  • «Mellom målsettinger og realiteter – hva skal til for å lykkes? En samtale om brukerinvolvering i forskning»
    Professor Ole Petter Askheim, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet, Medforsker Mette Haaland-Øverby, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring
  • «Bioteknologiens muligheter og dens betydning for helsetjenesten»
    Direktør Ole Johan Borge, ph.d., Bioteknologirådet.

Praktisk informasjon og påmelding

Abstrakt

Frist for innsending av abstrakt for muntlig presentasjon i parallellsesjoner eller som poster er 15. august 2019. Merk at egne tekstfelt for abstrakt inngår i påmeldingsskjemaet.

Forskningspris

Frist for innsending av publikasjoner til bedømming er 15. august 2019 og sendes i PDF-format til: anne-stine.dolva@inn.no. Kriterier og retningslinjer for forskningspris vil bli lagt ut her på konferansens nettside.

Påmelding

Påmeldingsfrist til konferansen er 1. september 2019.

Klikk her for påmeldingsskjema og abstraktregistering

Mer informasjon

Nærmere informasjon om konferansen, utlysningstekst for forskningsprisene, praktisk informasjon og oppdatert program vil bli lagt ut her på konferansens nettside.

 

Velkommen til
Innlandets forskningskonferanse for
helse- og sosialvitenskap 2019!