Program

Tirsdag 3. mars

11:30 Registrering
12:00 Lunsj
13:00 Åpning av konferansen
  Tema 1: Retten til informasjon og til å beskytte seg mot informasjon
Sammenhenger med samtykke og medbestemmelse i behandling av pasienten og av   pasientinformasjon
13:15 Samtykke og frivillighet som et utgangspunkt for helsehjelp og for hvordan pasientinformasjon skal behandles og formidles.  
v/førsteamanuensis  Bente Ohnstad Høgskolen i Innlandet
13:45 Retten til informasjon for pasienter og nærmeste pårørende i behandlingen av pasienten og av pasientinformasjon. Innholdet i reglene. Faktiske og rettslige utfordringer.
v/førsteamanuensis  Anne Kjersti Befring Universitetet i Oslo
14:15 Pause
  Tema 2: Befolkningens tilgang og rettigheter til helsehjelp.   Hva er innholdet? Fungerer rettigheten etter dens intensjoner i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten ?
14:30 Forsvarlig omsorg og avveining av hensynene til å ivareta liv, helse og autonomi
v/prof dr. juris  Henriette Sinding-Aasen, Universitetet i Bergen
15.00 Utfordringer med å innføre nye metoder
v/professor og seniorforsker Ola Myklebost, Universitetet i Bergen
15:30 Kaffepause
16:00 Får pasientene det de har rett på?
v/jurist Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Legeforeningen
16:30 Endringer med kunstig intelligens, big data og persontilpasset medisin
v/førsteamanuensis  Anne Kjersti Befring Universitetet i Oslo
17:00

Paneldebatt: Er dagens helsetjenestesystem tilfredsstillende for å dekke befolkningens behov for helsetjenester?

Med innledere fra dagens program
Debattleder: Erik Wold

17:45 Slutt
19:30 Konferansemiddag – Scandic Lillehammer Hotel

Onsdag 4. mars

  Tema 3: Tvang for å legge inn pasienter til behandling og for å benytte behandlingsmetoder. NOU 2019: 14
09:00 Hvorfor trenger vi ny tvangslovgivning? Utvalgets vurderinger av behovet for en egen lov som regulerer tvang
v/prof. dr.  juris Bjørn Henning Østenstad, Universitetet i Bergen
09:30 Hvorfor trenger vi ikke ny tvangslovgivning?
v/prof. dr. juris  Aslak Syse, Universitetet i Oslo
10:00 Kaffepause
10:30 Veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Helselovgivningen siste 30-50 år fra en klinikers perspektiv
v/klinisk og undervisningsansvarlig overlege  Asbjørn Restan, Blakstad Sykehus, Vestre Viken HF
11:00

Paneldebatt med deltakelse av foredragsholderne: 
Trenger vi en egen tvangslov? Hva skal tvangsregler inneholde?

Med innledere fra dagens program
Debattleder: Erik Wold

12:00 Lunsj
12:50 Transport til jernbanestasjon