Praktisk informasjon

Tid og sted

Konferansen arrangeres 3. – 4. mars 2020 (tirsdag og onsdag) på Scandic Lillehammer Hotel. Hotellet ligger sentralt i Lillehammer, 600 meter fra gågaten og 900 meter fra Lillehammer togstasjon.

Overnatting

Arrangør har reservert hotellrom på konferansehotellet Scandic Lillehammer Hotel. Registrering av overnattingsbehov skjer via konferansens påmeldingsskjema. Pris for overnatting i enkeltrom er 1.020 inkl. frokost og i dobbeltrom er 1.220. Overnatting betales av den enkelte direkte til hotellet.

Konferanseavgifter

  • Konferanseavgift: Kr. 4.375 
  • Konferansemiddag 3/3: Kr. 725

I konferanseavgiften inngår foruten programmet, deltakermateriell, lunsj, kaffeservering og 25% mva.

Avmeldingsbetingelser

Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@inn.no  senest 20. februar. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 500.-. Ved senere avmelding og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet.

Transport

For deg som kommer med tog til Lillehammer 3/3, vil det bli satt opp buss fra Lillehammer stasjon til Scandic Lillehammer Hotel med avgang kl. 11:45. (Korresponderer med tog fra Oslo 09:34 og Gardermoen 09:59). Videre blir det satt opp busstransport fra Scandic Lillehammer Hotel tilbake til togstasjonen etter konferansens slutt med avgang fra hotellet kl. 12:50 (Korresponderer med tog fra Lillehammer til Oslo med avgang 13:10). For deg som ankommer til andre tidspunkter, må transport til hotellet ordnes av den enkelte.

Kursgodkjenning

Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 10 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 10 timer.

Psykologforeningen godkjenner konferansen som 10 timer vedlikeholdskurs.