Program

Med forbehold om endringer

Dag 1 - tirsdag
10:30 11:00 Aasa Gjestvang
11:00 12:00 Jørn Skovsgaard
12:00 13:00 LUNSJ
Parallelle sesjoner
Barnehage Skole
13:00 14:00 May Britt Drugli 13:00 14:00 Trond Johnsen
14:00 14:20 Pause
14:20 15:20 Ingrid Grimsmo Jørgensen 14:20 15:20 Tori Nøvik
15:20 16:00 Pause med mat
Plenum
16:00 17:30 Terje Ogden
17:30   Slutt for dagen      

 

Dag 2 - onsdag
09:00 10:30 Thomas Nordahl
10:30 10:50 Pause
Parallelle sesjoner
Barnehage Skole
10:50 12:10 Charlotte Ringsmose 10:50 11:30 Tore Gregersen
  11:30 12:10 Egil Hartberg
12:10 13:10 LUNSJ
Plenum
13:10 14:10 Inger Bergkastet
14:10 14:30 Pause
14:30 15:30 Morten Ejrnæs
15:30   Slutt