Terje Ogden

Terje Ogden

Dr. Philos.Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Hans kompetanseområder er innenfor implementering og evaluering av evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge. Sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn og unge. Forebyggende og kompetansefremmende intervensjoner i familier, barnehager og skoler.

På konferansen skal han snakke om: Tidlig intervensjon og bruk av forskningsbasert kunnskap.

Klikk her for å lese mer om Terje Ogden.

Sist endret: .