May Britt Drugli

May Britt Drugli

Jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet. 

May Britt Drugli  er en norsk pedagog og professor i pedagogikk. Hennes forskningsområder er lærer–elev-relasjonen i barnehage og skole; små barn i barnehage; psykisk helse i barnehage og skole samt barn med adferdsvansker.

På konferansen skal hun snakke om: Trygg før 3. Systematisk kvalitetsarbeid på småbarnsavdelingen. 

Klikk her for å lese mer om May Britt Drugli.

Sist endret: .