Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen har bakgrunn fra barnehage, skole, rusomsorg og barne- og ungdomspsykiatrien. 

Hun har en bred kompetanse innenfor blant annet bygging av psykososiale læringsmiljøer, relasjon voksen- barn, samspill mellom barn, utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser og forebygging, avdekking og håndtering av mobbing/digital mobbing. Hun har i flere år arbeidet tett opp mot barnehage – og skolesektoren for å forebygge mobbing mellom barn.

På konferansen skal hun snakke om: Samarbeid mellom hjem og barnehage.

Klikk her for å lese mer om Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Sist endret: .