Forelesere

Med forbehold om endinger.

Terje Ogden

Dr. Philos.Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret-Unirand og professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Os...

Charlotte Ringsmose

Professor Charlotte Ringsmose er forskningsprogramleder for forskningsprogrammet Læring, Didaktik og Innovation i Dagtilbud.

May Britt Drugli

Jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet. 

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen har bakgrunn fra barnehage, skole, rusomsorg og barne- og ungdomspsykiatrien.