Framtida er nå

SePU konferansen 2019 skal være en møteplass hvor SePUs samarbeidspartnere synliggjøres, forsterkes og inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø.

Slagordet for konferansen «Framtida er nå» understreker at den framtida som vi alle er så spent på, er rundt oss til daglig i barnehagene og skolene. Mennesker kommer ikke i reprise, og vårt oppdrag er å skape en god barnehage og skole nå.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål: Hvordan kan vi gripe muligheten med ny rammeplan og fagfornyelse til å skape læringsmiljø som dyrker alle barn og unge? Hvordan kan forskning bidra til barnehager og skoler hvor barn og unge bygger mestringstro og kompetanse?

Målgruppe for konferansen er lærere, veiledere, ledere og forskere i barnehage- og skolesektoren.