Presentasjoner

Hvorfor er åpen forskning bedre forskning? 
Alexander Refsum Jensenius, RITMO, UiO
Presentasjon

 

Implementeringen av Forskningsrådets policy for åpen forskning og forskerutdanningene 
Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet
Presentasjon

 

Premiere på Open Science Toolbox ved Endre Aas, HINN
Presentasjon

 

1A) Open Science toolbox
Ane Møller Gabrielsen, NTNU og Endre Aas, HINN

 

1B) Open science activities: Learning approaches and pedagogical quality
Elisha Anne Teo & Evangelia Triantafyllou, Aalborg University, INOS Project
Presentasjon
Padlet 

 

1C) Hvordan implementere ansvarlig forskning (RRI) i ph.d.-utdanning?
Roger Strand, UiB
Presentasjon

 

2A) Åpen forskningsadministrasjon og GDPR
Martin Gautestad Jakobsen, HiØ og NMBU
Caser og oppsummering

 

2B) PhD on track som undervisningsressurs
Jessica Lönn-Stensrud, UiO og Michael Grote UiB
Presentasjon
Padlet

 

3A) Åpen vitenskap i forskerutdanningen: Hvordan oppnå en god arbeidsdeling mellom fagmiljø og andre instanser?
Helene N. Andreassen, UiT - Norges Arktiske Universitet
Presentasjon
Padlet

 

3B) Open science activities: Learning approaches and pedagogical quality (Se, workshop 1B)

 

3C) Dataplanlegging i ph.d.-løp
Anne Schad Bergsaker, UiO
Presentasjon

 

Doctoral education and Research Assessment in the Transition to Open Science
Alexander Hasgall, Head of EUA CDE
Presentasjon
Mer info

 

Forskningsintegritet og åpen vitenskap: En undersøkelse om kunnskaper, holdninger og normer blant ph.d.-kandidater i Norge 
Helene N. Andreassen, UiT & Jessica Lönn-Stensrud, UiO
Presentasjon

 

Hvordan være endringsagent for åpen forskning  
Tanja Strøm, OsloMet
Presentasjon

 

Hvordan åpen forskning gjennomsyrer EU-prosjektet DocEnhance? 
Hanne Risan Johnsen, UiT/ DocEnhance
Presentasjon

 

De nye datarøkterene 
Live Håndlykken Kvale, OsloMet
Presentasjon

 

The future of doctoral research: how is it informed by the future of supervisor developers?
Anne Lee, University of Bristol & Rob Bongaardt, USN
Presentasjon

 

UHRs hjørne ved Ragnar Lie, UHR
Oppsummering

 

Resultater fra evalueringen