UHR logo

Hva betyr skiftet til åpen forskning for forskerutdanningene?
Overgangen til åpen forskning setter nye krav til hvordan forskning utføres, formidles, finansieres og evalueres. Hva betyr dette skiftet for forskerutdanningene? Er det behov for ny forståelse av utdanningenes innhold og rammer? Hvordan vil åpen forskning påvirke unge forskeres karriereløp?

På årets nasjonale forskerutdanningskonferanse inviterer Høgskolen i Innlandet til erfaringsutveksling og diskusjon om hvordan forskerutdanningene bør styrkes som følge av åpen forskning: Hvilke behov er det for nye koordinering nasjonalt? Hvilke nye verktøy bør utdanningene ta i bruk? Hva bør sektoren og institusjonene gjøre for å sikre at forskerutdanning er en attraktiv karrierevei som ivaretar mangfold?

Arrangør følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og forholder oss til rådene som gis fra Folkehelseinstituttet. Med gjenåpningen av det norske samfunn har arrangør besluttet å gjennomføre årets forskerutdanningskonferanse som en fysisk konferanse på Hamar. Dersom situasjonen endrer seg i løpet av sommeren vil arrangørene vurdere digitale løsning og strømming av konferansen. Og dersom arrangøren finner at det er grunn til å avlyse konferansen, vil alle påmeldte få refundert påmeldingsavgiften.

Vel møtt den 31/8 – 1/9!