Mandag 18. november:

  • Keynotepresentasjon om spillbransjen ved professor Kristine Jørgensen, Universitetet i Bergen
  • Paperpresentasjoner
  • Paneldiskusjon, “Hva nå for den norske spillbransjen?”
  • Middag

Tirsdag 19. november:

  • Keynotepresentasjon “Å starte på bunn” - om uavhengighet på det norske filmfeltet ved regissør Johan Kaos
  • Paperpresentasjoner
  • Paneldiskusjon - “Hva vil det si å være uavhengig?”