Stein Ringen

Anita Ihle Steen holder foredrag om demokrati ved årets Vinterkonferanse ved Høgskolen i Innlandet.

Stein Ringen er statsviter og sosiolog, professor emeritus ved University of Oxford. Han har en omfattende faglig produksjon som spenner fra utviklingstrekk ved velferdsstaten til mangel på demokrati i Kina («The Perfect Dictatorship», 2016). Ringen har arbeidet mye med spørsmål knyttet til demokratiets forutsetninger og institusjonelle utforming. Han har på norsk bl.a. publisert «Hvorfor demokrati?» (2008). Ringen deltar jevnlig i den løpende debatt i offentligheten gjennom bidrag både i norsk og internasjonal presse. Hans interesse for og løpende kommentarer til demokratispørsmål kan leses på Ringens blogg  ThatsDemocracy.   

Sist endret: .