Øvrige bidragsytere

Marianne Riddervold, Mona Strand og Bent Sofus Tranøy underviser ved MPA Handelshøgskolen Innlandet

Jon Helge Lesjø er sosiolog og professor ved Handelshøgskolen – fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap. Han har bl.a. forsket på kommunal utvikling og lokaldemokrati.

 

Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap ved Handelshøgskolen Innlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og studieansvarlig for MPA-programmet. Tranøy jobber med statsvitenskap og politisk økonomi og er interessert i markedsmakt og finansiell ustabilitet. Han har tidligere arbeidet ved UiO, ARENA, Makt-utredningen og Fafo. Tranøy fikk Brageprisen i 2006 for boka “Markedets makt over sinnene”. Tranøy har vært spaltist i flere medier og holder ofte foredrag. Tranøy satt i Finanskriseseutvalget (NOU 2011:1) og Matkjedeutvalget (NOU 2011:4).

 

Marianne Riddervold er professor i Statsvitenskap ved Handelshøgskolen, Institutt for ledelse organisasjon og styring. Her  underviser hun ved flere studieretninger, men har sin hovedtilknytning til MPA- programmet.  Riddervold er også tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hennes forskning er spesielt innrettet mot internasjonal politikk og EU. 

 

Mona Strand er statsviter og høgskolelektor ved Handelshøgskolen institutt for ledelse organisasjon og styring. Strand har vært instituttleder og  er i inneværende studieår Studieleder for Bachelorprogrammet I Organisasjon og ledelse. Strand  er inne I sluttføringen av en doktorgrad om lokaldemokratiet og lokalpolitikeres handlingsrom

.

Sist endret: .