Bent Sofus Tranøy

Bent Sofus Tranøy - Studieprogramansvarlig Master i offentlig ledelse og styring

Professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og studieansvarlig for MPA-programmet. Tranøy jobber med statsvitenskap og politisk økonomi og er interessert i markedsmakt og finansiell ustabilitet. Han har tidligere arbeidet ved UiO, ARENA, Maktutredningen og Fafo. Tranøy fikk Brageprisen i 2006 for boka "Markedets makt over sinnene". Tranøy har vært spaltist i flere medier og holder ofte foredrag. Tranøy satt i Finanskriseseutvalget (NOU 2011:1) og Matkjedeutvalget (NOU 2011:4). Tranøy er konferanseleder for Vinterkonferansen 2019.

Sist endret: .