Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har satt sitt preg på den offentlig debatten gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene, bl.a. som spaltist i Klassekampen siden 2004, og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland. Vetlesen har vært særlig opptatt av menneskelige relasjoner og menneskets grunnvilkår, og samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets evne til å takle disse fått stadig større oppmerksomhet fra hans side. 

.

Sist endret: .