Anders Ravik Jupskås

Anders Ravik Jupskås

 

Anders Ravik Jupskås er statsviter og forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialområder er høyreekstremisme, populisme og grønne politiske partier. Jupskås har blant annet publisert boka «Ekstreme Europa: ideologi, årsaker og konsekvenser» (2012).  Han har vært faglig leder for Demokratiprogrammet, et tverrfaglig forskernettverk. Jupskås er mye brukt i mediene som ekspertkommentator til norsk og skandinavisk politikk.

Sist endret: .