Foredragsholdere

Lise Berger Svenkerud

Lise Berger Svenkerud er ordfører i Våler og leder av Innlandet Høyre. Hun har i flere år vært aktiv i lokalpolitikken, og ordfører...

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har satt sitt...

Stein Ringen

Stein Ringen er statsviter og sosiolog, professor emeritus ved University of Oxford. Han har en omfattende faglig produksjon som sp...

Einar Øverenget

Einar Øverenget er professor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Anita Ihle Steen

Anita Ihle Steen er ordfører i Ringsaker og leder av Hedmark Arbeiderparti. Hun har en lang lokalpolitisk karriere bak seg, kommune...

Anders Ravik Jupskås

 Anders Ravik Jupskås er statsviter og forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialom...

Øvrige bidragsytere

Jon Helge Lesjø er sosiolog og professor ved Handelshøgskolen – fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap. Han har bl.a. forsket...