Vinterkonferansen 2019

Vinterkonferansen springer ut fra fagmiljøet innen offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet. Årets tema er

«Status for demokratiet i dag – forutsetninger og utfordringer» 

Konferansen arrangeres torsdag den 14. februar på høgskolens studiested på Rena. Konferansen er åpen og gratis for alle interesserte, men på grunn av servering ønsker vi en påmelding innen den 9. februar. Her kan du melde deg på.

Viktige tema - fagkyndige forelesere 

De siste årene har vi sett flere urovekkende utviklingstrekk som har stilt spørsmålstegn ved demokratiets evne til å håndtere utfordringene. Årets forelesere som er eksperter på ulike områder vil belyse en del av de sentrale spørsmålene demokratiet i dag står overfor.

Første forelesning er ved Stein Ringen fra universitetet i Oxford som ser på det normative grunnlaget for demokratiet og en del sentrale utviklingstrekk i dag. Han følges av høgskolens egen Einar Øverenget som snakker om situasjonen for ytringsfriheten og hva vi bør tåle av sårende ytringer. Spredningen av det som har blitt kalt høyrepopulisme er en av de mest omtalte truslene mot det representative demokratiet. Anders Ravik Jupskås fra Universitetet i Oslo belyser dette temaet der han drøfter om disse strømningene er en trussel eller et korrektiv.  En av samtidas store problemer er klimaendringene og truslene mot miljøet. Vi har fått Arne Johan Vetlesen fra UiO til å forelese om demokratiet er egnet til å takle disse nye utfordringene. 

Demokrati og nye politiske enheter

Som en del av regionreformen får vi fra 2020 et nytt fylke der Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet. Hva vil dette bety for demokratiet?  Vi har fått ordførerne Anita Ihle Steen (Ap) og Lise Berger Svenkerud (H) til å snakke om mulighetene og utfordringene i kjølvatnet av denne reformen. Deres innlegg blir etterfulgt av en liten debatt dem imellom med Bent Sofus Tranøy som debattleder. 

Konferansen avsluttes av statsviterne Marianne Riddervold og Mona Strand som runder av dagen med sine oppsummeringer.