Program

veiledningskonferansen-2019_medium

06.02.2019

10.00 – 11.00 Registrering

11.00 – 11.30 Velkommen og åpning av konferansen

11.30 – 12.30 «Nasjonal og internasjonal forskning om veiledningens betydning i overgang

                       mellom utdanning og yrke» Keynote: Kari Smith

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.30 Parallellsesjon 1

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Profesjonsveiledning i utdanning og yrke. Keynote: Eva Bjerkholt

15.45 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00 Parallellsesjon 2

19.30 Middag

 

07.02.2019

09.00 – 10.00 Parallellsesjon 3

10.00 – 10.45 Posterpresentasjoner

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00 Why guidance research matters Keynote: Tristram Hooley

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Paneldebatt

14.00 – 14.30 Oppsummering, avslutning og neste konferanse