Tristram Hooley

Foto av Tristram Hooley

Tristram Hooleyer Professor 2 ved Høgskolen i Innlandet, Director of Research ved The Careers & Enterprise Company, og Professor i Career Education ved Universitetet i Derby.

Hans interessefelt er karriere, karriereutvikling, karriereveiledning og karrierelæring. Hans forskning og publikasjoner spenner over et bredt spekter, fra det som skjer i veiledning og undervisning på et grunnleggende nivå, til nasjonal og global kompetansepolitikk som former og setter premisser for veiledning på et overordnet nivå.  Dette innebærer forskning på karriereveiledning og karrierelæring som berører spørsmålene hvordan kan tjenestene utføres og organiseres, hvilke krav som stilles til de som utøver tjenestene med tanke på profesjonalitet og kunnskap, hvordan kan kvalitet rammes inn og evalueres, og hvilke mål er det karriereveiledningen og karrierelæringen skal nå.

Tristram ønsker å fremme et sosialt rettferdighetsperspektiv innen karriereveiledningsfeltet og spørsmålet om hvordan karriereveiledning kan bidra til sosial utjevning er vesentlig.  

Why guidance research matters

The final keynote will draw together some of the main themes of the conference and ask the question ‘why does all of this matter?’ When we research guidance we are thinking about how to make it better, but it is important that we spend some time thinking about how our ideas move from theory into practice. How can we ensure that policy makers listen to us and use research and evidence to inform the development of the guidance system. Perhaps even more importantly how can we help practitioners to make use of research to transform their practice. Professor Hooley will draw on his successes and failures in translating research into practice and offer some reflections about the next steps that participants in the conference might wish to make to ensure that their research changes the world.