Eva Bjerkholt

Eva Bjerkholt

Eva Bjerkholt er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge og leder det nasjonale nettverket «Veiledning for nyutdannede lærere» som finansieres av Utdanningsdirektoratet. 

 Hennes forskningsfelt er lærerutdanning, overgang fra utdanning til yrke og profesjonsrettet veiledning i lærerutdanningene og i yrkesfeltet. Bjerkholts interessefelt og forskning på veiledning i lærerutdanningenes praksisperioder og veiledning for nyutdannede lærere omfatter barnehagefeltet, grunnskolen og videregående opplæring. I 2017 ga hun ut monografien «Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt». Hun introduserte begrepet profesjonsveiledning, et begrep som knytter innholdet i veiledningen tydeligere til profesjonens kunnskapsgrunnlag. I boka skriver hun fram en sosiokulturell tilnærming til veiledning. Professor Karl Øyvind Jordell karakteriserer i sin anmeldelse monografien som en kombinasjon av opprydding, historie og nyorientering, og et etterlengtet bidrag
i norsk litteratur om veiledning.  

På konferansen skal hun snakke om «Profesjonsveiledning – nyutdannede lærere. Betydning av nasjonale prinsipper for kvalifisert veiledning»