Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) og professor II ved Handelshøyskolen BI.

Han er utdannet cand.paed. fra Universitet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk fra samme universitet. Han har arbeidet ved Høgskolen i Innlandet fra 2006 og har tidligere arbeidet ved forskningsinstituttet NOVA, Universitet i Aalborg og Kirke- og undervisningsdepartementet. Thomas Nordahl har skrevet en rekke bøker, artikler og forskningsrapporter om ulike pedagogiske tema. Nordahl har vært koordinator av SPEED prosjektet på Hamar, er leder av Kultur for læring og har utviklet L&P modellen (Nordahl, 2005;2016).

På konferansen skal Thomas Nordahl snakke om "kultur for læring".