Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun er utdannet allmennlærer med master i pedagogikk og doktorgrad i profesjonsstudier. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lærerprofesjonen og lærerrollen, styring og utdanningspolitikk. Hun har publisert flere artikler om disse temaene og har skrevet boken «Læreren i endring?» (2015). For tiden leder hun et forskningsprosjekt som studerer bruk av elevresultater i norske skoler og kommuner (PraDa), som hun vil presentere på konferansen

På konferansen skal hun snakke om "bruk av elevresultater i skolen- muligheter og utfordringer".