Peder Haug

Peder Haug

Peder Haug er tilsatt som professor i pedagogikk ved høgskolen i Volda i avdeling for lærerutdanning.

Han er utdanna cand.paed frå Universitetet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk frå Stockholm Universitet. Han har arbeidd ved Høgskulen i Volda sidan 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking, NTNU, Noregs forskingsråd, Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut ei rekkje bøker og artiklar om tema som gjeld barnehage, skule, lærarutdanning og spesialundervisning. Haug har vært forskningsleder av SPEED prosjektet.

Sist endret: .