Pål Roland

Pål Roland

Pål Roland er dosent ved Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger. 

Han vil oversette Robinson implementeringsstrategier til norske forhold. Implementering omhandler hvordan en omsetter og lærer inn teorier, aktiviteter og strukturer i praksisfeltet. Dette arbeidet er preget av komplekse endringsprosesser både individuelt, i teamene og i organisasjonene. Et sentralt mål med dette arbeidet er å bygge kapasitet i personalet både på individ og kollektivt nivå. Når en skal gjennomføre endringer i en organisasjon, vil det være både suksessfaktorer og hindringsmekanismer - barrierer. Implementeringsteori gjør det mulig å orientere seg i denne kompleksiteten, og samtidig kunne indentifisere og redusere barrierene.  

Roland vil også bidra i parallellsesjonen om læringsmiljø med vekt på relasjoner om klasseledelse og relasjonen mellom lærer og  elev med data fra forskningsprosjektet CIESL (Classroom Interaction for Enhanced Student Learning), støttet av Finnut programmet, NFR 2014 – 2018.