Dr. Joanne Robinson,

Dr. Joanne Robinson,

Dr. Joanne Robinson, Director of Professional Learning

Joanne Robinson fra Toronto i Canada er daglig leder for International School of Leadership og direktør for Professional Learning for Education Leadership Canada.

Hun har tidligere vært bl.a. lærer og rektor i Ontarioprovinsen, og har nå i mange år vært svært aktiv og etterspurt internasjonalt som foreleser og rådgiver innen profesjonelle programmer for ledelses- og skoleutvikling.  
På konferansen vil hun forelese på engelsk.