PhD-dagen

Årets PhD-dag har som mål å gi deg som doktorgradsstipendiat økt innsikt og pågangsmot.

Dette gjør vi i form av en workshop, hvor du inviteres til å sende inn, presentere og få tilbakemeldinger på din prosjektskisse. Det vil også være anledning til å delta uten innsendt prosjektskisse. Det legges opp til korte muntlige presentasjoner for tilbakemeldinger og diskusjon. I workshoppen vil det bli fokus på teoretiske plott, hvordan argumentere frem avhandlingens (kunnskaps)bidrag, litteratur-review og hvordan få til en god begynnelse. Tidsrammen vil avhenge av hvor mange prosjekt som kommer inn.   Ansvarlig er professor Turid Moldenæs, UiT og professor Kjell Tryggestad, Handelshøgskolen Innlandet.

Prosjektskisse sendes til Turid Moldenæs innen 16.11.  Det kan være prosjektskisse, artikkelutkast eller kapittelutkast. (3-10 sider). For å delta må du være registrert til PhD kurset, se – praktisk info. PhD-dagen arrangeres også på Scandic Lillehammer Hotel.

Program

12:00 Registrering/Lunsj
13:00 Hvordan skrive gode abstracts?
v/høgskolelektor (og tidligere fagbokredaktør) Erlend Aas Gulbransen, Handelshøgskolen i Innlandet
14:00 Att göra intressant forskning v/professor Mats Alvesson, Lunds Universitet
15:00 Pause
15:20 Workshop med prosjektpresentasjoner 
Ansvarlig: Professor Turid Moldenæs, UiT - Norges Arktiske Universitet og professor Kjell Tryggestad, Handelshøgskolen Innlandet
18:00 Slutt
19:00 Middag
Sist endret: .