Foredragsholdere

Mats Alvesson is Professor of Business Administration at the University of Lund, Sweden, at University of Queensland Business School, Australia and at Cass Business School, London. Research interests include critical theory, gender, power, management of professional service (knowledge intensive) organizations, leadership, identity, organizational image, organizational culture and symbolism, qualitative methods and philosophy of science. He is mainly doing research on functional stupidity (a concept he and André Spicer has coined). Recent books include Return to Meaning. For a Social Science with Something to Say (Oxford University Press 2017, with Yiannis Gabriel and Roland Paulsen), Reflexive Leadership (Sage 2017, withMartin Blom and Stefan Sveningsson), The Stupidity Paradox (Profile 2016, with André Spicer), Managerial Lives (Cambridge University Press 2016, with Stefan Sven ingsson), The Triumph of Emptiness (Oxford University Press 2013) and Constructing Research Questions. (Sage 2013, with J Sandberg).    
Susan Scott
Susan Scott is an Associate Professor (Reader) in the Information Systems and Innovation Faculty in the Department of Management at The London School of Economics and Political Science (UK). She publishes widely on the (re-)organization of work and technology. Among the topics that she focuses on are digital innovation in financial services; algorithmic valuation practices on social media platforms; service innovation; and accountability. A key theme in her recent work has been structuring mechanisms and materiality which she continues to explore through an ongoing study of standards and metadata in digital publishing. Her background includes a Masters’ degree in Analysis, Design and Management of Information Systems from the LSE and a Ph.D. from the Judge Business School at the University of Cambridge.
   
Haldor Byrkjeflot
Haldor Byrkjeflot is professor in Sociology at department of Sociology and Human Geography at University of Oslo and adjunct professor at the Center for Civil Center studies at Copenhagen Business School. Since 2015 Byrkjeflot has been academic director of one of the three major strategic priority areas at University of Oslo; UiO Nordic and also since 2018 chair of the board of ReNEW, a strategic research cooperation among Nordic universities doing research on the Nordic models. Currently he is exploring issues related to historical-comparative research, organization theory, associational governance,  and the making and circulation of ideas across societies. His publications cover a broad specter of social scientific problems such as logics of employment systems, the globalization of the MBA, knowledge regimes, comparative healthcare and public sector reforms as well as management systems and bureaucracy. Among his publications are: Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives (edited volume) “Paradoxes of reputation management in public organizations”, “The decentralized path challenged? Nordic healthcare reforms in comparison”, “Nordic management: from functional socialism to shareholder value” as well as: The Democratic Challenge to Capitalism. Management and Democracy in the Nordic Countries (edited volume)
   
Anne Keagan
Anne Keegan is Full Professor of Human Resource Management at University College Dublin, College of Business. She has taught on HRM and leadership for many years and is author of publications in journals including Organization Studies, Journal of Management Studies, Journal of Applied Psychology, Human Resource Management, Human Resource Management Journal, International Journal of Human Resource Management and the International Journal of Project Management. She has received Visiting Professor appointments at Vienna University of Economics and Business, Amsterdam Business School and Trinity College Dublin. She is Associate Editor responsible for HRM, leadership and organizational behaviour at the International Journal of Project Management and Special Issue Editor of an upcoming issue on Digitization and the Transformation of HRM for International Journal of Human Resource Management. She is currently engaged in research projects on careers on projects, HRM in the gig economy and HRM ecosystems, and paradoxes of HRM.
   

Panel innledere

Beate Karlsen er organisasjonspsykologi og har en doktorgrad fra TIK – Senter for teknologi, innovasjon og kultur med tittelen «Organisatoriske valg. Etablering og utvikling av nye arbeidsformer offshore» Hun har vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet har lang erfaring som konsulent og leder i AFF - Administrativt Forskningsfond, bl.a.  som Programdirektør for Solstrandprogrammet i perioden 2009 – 2017. En av hennes kjernekompetanse er design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer i komplekse virksomheter.  Hun arbeider primært med ledergruppeutvikling på toppledernivå i tillegg til integrert organisasjons- og lederutvikling. Hun er en etterspurt foredragsholder og er i dag utviklingsdirektør i AFF.​​

 

   

 

Einar Øverenget er filosof, forfatter, etterspurt foredragsholder og professor ved Handelshøgskolen Innlandet. Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og var med på å starte ACTIVA Humanistisk Akademi i 2000. Han arbeider spesielt med etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse, og kommunikasjon innen organisasjons- og lederutvikling. Einar Øverenget har lang erfaring i å knytte sitt fag opp mot aktuelle problemstillinger i arbeids- og samfunnsliv en slik måte at kunnskapen blir anvendbar. Han har lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter og er aktiv i samfunnsdebatten.

 

   

 

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge, som er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk med nær 3000 medlemmer i privat og offentlig sektor.  Han har lang erfaring som toppleder og rådgiver, med faglig bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett. Even Bolstad er en etterspurt foredragsholder i HR-relaterte spørsmål og er opptatt av hvordan man skal kunne skape gode resultater for virksomheten gjennom å lede og utvikle mennesker og organisasjonen de er en del av. Han er representant i den europeiske HR- organisasjonen EAPM.

 

Trude Høgvold Olsen har doktorgrad fra NHH og er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsarbeider knytter seg til kompetanseutvikling, spesielt når det gjelder nye kompetansekrav som følge av organisatoriske endringer, endringsledelse og lederutfordringer i hybride organisasjoner. Hun har lang undervisningserfaring, blant annet fra erfaringsbaserte masterprogrammer i ledelse og har jobbet tett med praksisfeltet i sitt forskningsarbeid.  Hun har publisert forskning i internasjonale tidsskrifter, samt bidratt med kapitler i lærebøker og fagbøker.  «Å studere økonomi og administrasjon – et kunnskapspuslespill» , som hun redigerte sammen med professor Elsa Solstad, som ut i 2016.